speaker-photo

Aleksandar Vekić

Fakultet tehničkih nauka

Master Asistant

Osnovne akademske studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2009. godine, na usmerenju Marketing menadžment, a master akademske studije je završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2013. godine, na usmerenju Investicioni menadžment. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Faktori razvoja inovativnog startap ekosistema" odbranio je 2023. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i stekao zvanje Doktor nauka - Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Trenutno je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent sa doktoratom. Radno iskustvo je sticao radeći u domaćim kompanijama, a stekao je i jedno međunarodno iskustvo. Autor je većeg broja naučnih radova i učestvovao je na jednom naučno-istraživačkom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Deo je pobedničkog tima za Najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2015. godine, sa inovacijom Bankarski kiosk - ATM+. Zajedno sa grupom studenata doktorskih studija, u saradnji sa Institutom za prehrambene tehnologije Novi Sad, predstavljao je Srbiju na međunarodnom takmičenju ECOTHROPHELIA EUROPE u Parizu.