Aktivni oglasi

NIS Energy je program za mlade koji je namenjen diplomcima i master studentima. Kreirali smo jednogodišnji, plaćeni program koji okuplja 25 mladih…

NIS Calling je napravljen sa željom da obezbedi studentima više fleksibilnosti i zasniva se na tri meseca (480 sati) koje studenti mogu iskoristiti tokom četiri meseca…

Sticanje znanja o osnovnim proizvodima i uslugama Banke – krediti, računi, depoziti, domaći i međunarodni platni promet. Upoznavanje osnovnih procesa u Banci – realizacija kredita, platnih naloga…

Učestvovanje u organizaciji međunarodnog drumskog ili kontejnerskog transporta, koordinacija transporta od mesta utovara do mesta istovara…

Učestvovanje u razvijanju i jačanju partnerskih odnosa sa klijentima, komunikacija sa klijentima i aktivno reševanje zahteva i upita…