ASISTENT U ORGANIZACIJI MEĐUNARODNOG TRANSPORTA

Naziv pozicije ASISTENT U ORGANIZACIJI MEĐUNARODNOG TRANSPORTA

Profil kolege/koleginice koji tražimo:

Osnovna zaduzenja i odgovornosti

Šta možete da očekujete radom u DTS-u

Ostavi svoj CV