speaker-photo

Bojana Suvačarov

Design Team Leader

Student sam četvrte godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Inženjerski menadžment, a modulu Inženjerski marketing i multimediji.
Pored formalnog znanja stečenog na fakultetu, iskustvo na poziciji Design Team Leader-a smatram nezamenljivim. Tokom ovog projekta stekla sam razna iskustva i veštine koje će mi pomoći na mom daljem karijernom putu. One koje bih posebno izdvojila i na koje sam izuzetno ponosna jesu liderstvo i grafički dizajn.
Pored ovog projekta, učestvovala sam i na raznim drugim, a svoje praktično znanje pored ovoga proširila sam i na stručnoj praksi.