speaker-photo

Bojan Erak

Banca Intesa

Executive Board Member Intesa Leasing / Head of Sales and Product

Sa preko 17 godina iskustva u lizing industriji u Srbiji i prethodnim velikim iskustvom u automobilskoj industriji, lider sa primarnim fokusom na razvoj, i uspešnom istorijom pozicioniranja lizing kompanija na vodećim tržišnim pozicijama. Kreator i realizator projekata usmerenih na rast, digitalizaciju poslovanja, kao i projekata usmerenih ka stalnom unapređenju poslovnih procesa i korisničkog iskustva.

18:15 - 19:15

Četvrtak 16. Novembar

Rad na ličnom brendingu

Kako se istaknuti i graditi svoj profesionalni identitet.