speaker-photo

Marijana Paunović

NIS Serbia

Head of Recruitment and Selection

18:15 - 19:15

Četvrtak 16. Novembar

Rad na ličnom brendingu

Kako se istaknuti i graditi svoj profesionalni identitet.